תקנון האתר

תנאי שימוש

אתר LAMER הינו אתר אינטרנט המהווה חנות אונליין לרכישת מוצרים על ידי הגולשים הציבוריים דרך האינטרנט – הבעלים והמפעיל של האתר הם LAMER.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא אך ורק מטעמי נוחות.

LAMER מאפשר להשתמש באתר האינטרנט שלה בכפוף לתנאים ולהגבלות הבאים. אם אינך מסכים לאף אחד מהתנאים, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

תנאים אלה מהווים חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ל- LAMER, לכל דבר ועניין. מובהר כי הגלישה באתר ו / או ביצוע פעולות באמצעות האתר, מהוות את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג בהתאם להוראות התקנון.

תנאי חנות מקוונת

המשתמש הוא בן 18 ומוסמך לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

המשתמש הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

LAMER רשאי לשנות את תנאי השימוש הללו באתר האינטרנט שלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

רכישה דרך האתר

LAMER רשאי לשנות את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להסיר פריטים, להסיר מוצרים שכבר אינם במלאי, להוסיף צבעים ו / או גדלים ולעדכן ו / או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת.

מובהר כי התמונות באתר מיועדות אך ורק להמחשה, תמונות עשויות להיות שונות מהמוצרים עצמם, לרבות אך לא רק לצבעים המופיעים בתמונות ולפרטי הפריטים. הבדלים אלה נובעים, בין היתר, מהעובדה שהמוצרים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.

על מנת לבצע רכישה דרך האתר, המשתמש יתבקש להקליד פרטים בסיסיים כגון שמו, כתובת, כתובת דואר אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

על המשתמש למסור פרטים נכונים אחרת LAMER לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. תשומת ליבכם מופנית לעובדה כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עשויה להיחשב כעבירה פלילית. ניתן לנקוט באמצעים משפטיים אזרחיים ופליליים כנגד מי שמגיש פרטים כוזבים, לרבות אך לא רק לתביעה בגין נזיקין שנגרם על ידי LAMER עקב חסימות הנוגעות להפעלת האתר.

המידע שמתקבל על ידי המשתמש באמצעות האתר ישמש, בין היתר, למשלוח דואר אלקטרוני הנוגע להצעות מיוחדות או עדכונים לאתר, רק לאחר קבלת אישור המשתמש לעשות זאת.

עסקת הרכישה תושלם רק לאחר ש- LAMER יקבל אישור מחברות כרטיסי האשראי כי החיוב אושר.

השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בעובדה שהפריטים המבוקשים נמצאים במלאי בזמן סיום תהליך ההזמנה.

במידה ופריט כבר לא נמצא במלאי ו / או שיש בעיה באספקת הפריט, מכל סיבה שהיא, LAMER יהיה רשאי להודיע ​​למשתמש כי ההזמנה בוטלה. הודעה כזו תועבר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו / או בטלפון, לפי בחירת LAMER. במקרה כזה, לא תהיה למשתמש שום טענה כלשהי כלפי LAMER ועל ידי עצם העובדה שביצע הזמנה המשתמש מוותר על כל טענה כזו.

האישור יישלח בדואר אלקטרוני הנוגע לסיום עסקה.

קוד קופון למנויים חדשים או קופוני הנחה אחרים לא יהיו זמינים בפריטי סייל – אין הנחה כפולה.

LAMER רשאי להפסיק קוד קופון בכל עת ללא התראה מראש.

אספקת מוצר

משלוח הפריטים יהיה על פי מדיניות המשלוחים באתר.

LAMER לא יהיה אחראי לעיכוב במסירת הפריטים עקב “כוח עליון”, מצב מלחמה, מצבי חירום ואסונות טבע, שביתות וכל סיבה אחרת שאינה בשליטת LAMER.

אחריות על המנשאים

האחריות בתוקף לשנה. האחריות כוללת תיקון של פרימת תפר.

לאחר כשנה נוכל לספק שירות תיקון בעלות שתיקבע בהתאם למצב  המנשא.

אחריות, אבטחה ופרטיות

פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המסכמים עסקאות דרך האתר אינם נשמרים במערכות LAMER שכן LAMER משתמשת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי אשראי.

LAMER יהיה רשאי להעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לצד שלישי במידה והמשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע ב- LAMER ו / או בצדדים שלישיים, המשתמש עשה שימוש בשירותי LAMER בכדי לבצע עבירה בלתי חוקית לפעול, אם LAMER יקבל צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי ולגבי כל מחלוקת או הליך משפטי.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני על כל התוכן באתר LAMER, כולל אך לא רק סימנים מסחריים, פטנטים, זכויות יוצרים, עיצובים, שיטות וסודות מסחריים הם רכוש של LAMER בלבד.

שום מידע לא יועתק, ישוכפל, יופץ, יימכר, ישווק ויתורגם מהאתר (כולל אך לא מוגבל לסימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב מבלי לקבל את האישור המפורש של LAMER לעשות זאת מראש ובכתב.

סמלים, כל מידע ו / או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, תצוגה מילולית, סימני מסחר, לוגו, ועריכה והצגה של אלה הם בבעלות בלעדית של LAMER ו / או מי מטעמו.

שינויים באתר וסיום השירות

מובהר כי LAMER רשאי, על פי שיקול דעתו, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת.

LAMER יהיה רשאי לשנות את רשימת התוכן ו / או השירותים הניתנים באמצעות האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיצטרך למסור כל הודעה מראש.

המחירים עבור מוצרי LAMER עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

חוק וסמכות שיפוט

כל תביעה הקשורה לאתר LAMER תחול על פי חוקי מדינת ישראל ללא התחשבות בהוראות סתירת החוק שלה.